Svenska
English

Skogsförsäkringar

Den stora praktiska skillnaden är att Svelands Nya skogsförsäkring ersätter stormskador typ Gudrun och Per där ytterst få skadeområden enligt försäkringsbolagens villkor kunde inrapporteras. Svelands nya skogsförsäkring ger ersättning även om en stormskada är spridd och bestånd fallit här eller där. Inga krav på minimiområden finns utan försäkringen grundar sig på skadade m3sk. En bedömning av skadan och skadade m3 skall göras före det avverkningen sätts igång av en av försäkringsbolaget utsedd yrkesman.

Läs mer om skogsförsäkringar

Kontakta oss så får vi se om vi kan hjälpa dig till en bättre skogsförsäkring.

 

En intressant Investering