Svenska
English

Återförsäkringar

För att kunna försäkra Din risk måste Du eller Ditt försäkringsbolag kanske köpa återförsäkring.
Detta gör man på den internationella återförsäkringsmarknaden.

En betydande del av din premie består kanske därför av försäkringsbolagets återförsäkringskostnad.
Vi kan erbjuda mer 30 års erfarenhet av hur man köper och tecknar återförsäkring.
Därmed får Du ökad inblick i premiesättningen av Din risk vilket ger Dig viktig information vid premieförhandlingarna med Ditt försäkringsbolag. Detta kan komma att påverka lönsamheten i Din affär på ett positivt sätt.

Vi kan även ge Dig tillgång till återförsäkringsmarknaden genom att placera återförsäkringen för Din risk.
Därmed får Du tillgång till en bredare försäkringsmarknad. Återförsäkringar kan placeras på många olika sätt. Vår långa erfarenhet av återförsäkring gör att vi kanske kan strukturera om en återförsäkringslösning på ett annat sätt så att lönsamheten ökar eller risken minskar.

Genom att utnyttja olika marknader kan vi finna en optimal försäkringslösning och med säkerhet till bästa pris

stop Loss

Din försäkringsaffär kan vara lönsam redan från början. Du kanske upplever att risken är så liten att det är högst osannolikt att ni skall kunna förlora pengar på affären totalt sett. Men det osannolika kan faktiskt inträffa att frekvens-skadorna ökar och detta kan medföra en ekonomisk katastrof för din affär. Denna osannolika katastrofrisk kan man ibland skydda genom att sätta en gräns för hur mycket pengar som sammanlagt kan gå förlorade under 1 år.

Skyddet köps genom en s.k. Stop Loss försäkring.

rPP

Som ett ytterligare alternativ finns en möjlighet att placera en RPP, ett s k Reinstatement Premium Protection skydd. Detta skydd betalar den extra-premie du måste betala för att återinsätta ditt Excess of Loss Skydd som förbrukats efter en skada.

Visst låter det fantastiskt! 

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta InsureIT så hjälper vi er!

Samarbete