Svenska
English

Skogsförsäkring

Under de senaste åren har Sverige drabbats av flera svåra stormar såsom Gudrun 2005 och Per 2007. Stormarna har orsakat stora kostnader för många skogsägare och tyvärr har många fått erfara att försäkringen inte erbjuder det skydd man trodde då man köpte den.

Alla svenska försäkringsbolag erbjuder idag i princip samma försäkringsvillkor. Villkoret är och mycket svårtolkat och helt skrivet utifrån försäkringsbolagets perspektiv.

InsureIT har tagit fram ett nytt skogsförsäkringsvillkor till den svenska marknaden. Villkoret erbjuder en ersättning i kronor per skadad m3 skog utan begränsningar till skadade minimiarealer eller % andelar som skadats av dessa områden. Villkoret är helt anpassat till det behov du själv har som skogsägare om stormen skulle vara framme.

Kontakta oss så får vi se om vi kan hjälpa dig till en bättre försäkring.

Samarbete