Svenska
English

Slott och Herresäten

Det kan vara svårt att köpa en bra försäkringslösning för slott och herresäten. Försäkringsbolag, organisationer och mäklare erbjuder oftast inte en villkorsmässigt prisvärd produkt för denna grupp av husägare.

InsureIT har arbetat fram en försäkringslösning som är villkorsmässigt fördelaktig för dig som är ägare av ett slott eller en herrgård. Vårt villkor är anpassat för en uppbyggnad eller ett återskapande även med äldre byggnadsmetoder, ett skydd för utsmyckning och speciella detaljer på ditt hus och är det bästa villkoret på den svenska försäkringsmarknaden för kulturhus.

Inte nog med att vi erbjuder en lösning som är villkormässigt fördelaktig. Den är även prismässigt attraktiv.

Kontakta oss så får vi se om vi kan hjälpa dig till en bättre försäkring.

Samarbete