Svenska
English

TMF

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige och företräder cirka 800 medlemsföretag med över 26 000 anställda.

InsureIT har sedan flera år ett mycket bra samarbete med TMF kring medlemmarnas försäkringar och har skapat en mycket väl fungerande gruppförsäkringslösning med försäkringsbolaget Sveland tillsammans med TMF.

Samarbete