Svenska
English

Gruppförsäkringar

InsureIT AB är rådgivare inom försäkring och försäkringsförmedlare och fungerar som en helt fristående, kreativ och oberoende servicebyrå.

InsureIT AB erbjuder dig att undersöka förutsättningarna för och sedan skapa en gruppförsäkringslösning för era medlemmar. Vi hjälper er ta fram den information som försäkringsbolagen behöver för att kunna offerera en gruppförsäkring, vi stödjer er vid införandet av gruppförsäkringen i er organisation och vi rådgiver er hur ni skall utveckla er lösning vidare steg för steg.Kontakta oss för ytterligare information

Samarbete