Svenska
English

Översyn av mäklarens roll

Levererar försäkringsmäklaren verkligen vad han lovar? Vilka krav kan man ställa på en försäkringsmäklare? 

Alla mäklare har sina personliga kontakter och specialmarknader, men finns det en mäklare som är bra på alla marknader och på alla former av försäkringar? Kan man kombinera olika mäklare i samma program? Hur styr man i så fall dessa mäklare?

InsureIT arbetar som Din lojala resurs och Ditt bollplank. Vår närvaro skapar fokus och professionalism

Samarbete