Svenska
English

Sinfras självriskelimineringsförsäkring

Föreningen Svensk Fjärrvärme och SINFRA har tillsammans tagit fram en självriskelimineringsförsäkring för privata fjärrvärmekunder. Försäkringen täcker självrisken i hus- och hemförsäkringen vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentraler och/eller kundens värmesystem. Inledningsvis gäller den i första hand villakunder. Även kunder utan gällande villaförsäkring omfattas om skadan skulle varit ersättningsbar egendomsskada.

Anmälan görs till Sinfra med angivande av antalet villakunder. (Sinfras fakturadatum gäller som begynnelsedatum). Detta mervärde för dina villakunder kostar 10:-/ansluten villakund och år.

Övre gräns för utbetalning av självrisk är 5 000:- per skadetillfälle.

Klicka här för både försäkringsvillkoren och skadeblankett.

Samarbete