Svenska
English

captiveS

Ett Captive är i försäkringssammanhang ett försäkringsbolag som ägs till 100% av en koncern eller en grupp av företag. Det används för att dels samordna och hålla ner försäkringskostnaderna, dels fondera medel för att kunna ta en högre gemensam självrisk.

Det finns ca 5 000 Captives runt om i världen och nästan alla dessa har visat sig vara lönsamma för dess ägare.

InsureIT har varit med och startat drygt 20 Captives i olika delar av världen.

Vi kan hjälpa er att analysera fram fördelar med att starta ett Captive, ge råd om var och hur ett sådant kan startas av er samt även medverka i den framtida driften.

Kontakta oss så sätter vi oss ner och resonerar tillsammans.

Samarbete