Svenska
English

Strukturering av frågeställningar och försäkringsprogram

Captive konceptet har fungerat i 20 år för de flesta stora företag. Väldigt få Captivebolag har under denna tid förlorat pengar. Men tiderna förändras. I takt med ett allt sämre skaderesultat, kombinerat med en svag ekonomisk avkastning och en konsolidering av försäkringsbolag och mäklare håller Captive koncepten inte längre i samma utsträckning Lägg till detta den enorma skada som uppstått på försäkringsmarknaden till följd av den 11 september attacken kan resultatet bara bli ett; alla måste se över sina strategier vad beträffar försäkringarna. 

InsureIT är erfarna, neutrala och helt oberoende konsulter som kan ge strategiska råd om hur stora industrikoncerner kan försäkra sig, antingen med egna Captive eller utan dem. 

Vi kan kombinera mäklare och försäkringsbolag i tidigare mer eller mindre kända kombinationer. Tillsamman kan vi hitta en strategi som Ni kan följa de närmaste åren. Detta kommer att resultera i kostnadsbesparingar relativt de konkurrenter som inte tänker sig för och planerar.

Samarbete